inteligencko-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Andrzejewskiego. Postawa taka jest wszakże znamienna dla szerszego kręgu pisarzy i intelektualistów wywodzących się najczęściej ze środowisk mieszczańskich i inteligencko-liberalnych, którzy więź z ruchem robotniczym oparli wyłącznie na zasadzie przyjęcia określonego zespołu idei. Przy czym często uznanie za słuszne pewnych ogólnych idei społecznych ujmowanych w planie uniwersalnym i abstrakcyjnym łączyło się z pesymistyczną oceną ludzi, którzy idee te mieli realizować w praktyce, za którą to oceną czaiła się nie zwalczona do końca pogarda mieszczańskiego inteligenta do ludu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Literatura 1968. Literatura na rozdrożu. Szkice polemiczne. Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte