inteligent-klerk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rym posłużył się swego czasu Jastrun. Tak w wypadku Jastruna, jak i Kuncewicza mamy do czynienia z budowaniem utopii retrospektywnej: z rzutowaniem na historię kultury europejskiej mniemań, upodobań, fobii i niepokojów dwudziestowiecznego inteligenta-klerka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.