inter-subiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dopiero po sformułowaniu-zwerbalizowaniu ta synteza staje się hipotezą. Jeżeli to przypuszczenie, ta hipoteza, ma mieć walor naukowy, musi spełniać szereg warunków: musi być wyrażona w taki sposób, aby istniała możliwość przekazania jej innemu człowiekowi i w jego umyśle mogła dawać mniej więcej (analogiczne) odzwierciedlenie. Tak więc musi być inter-subiektywna. Dalej, musi to być zdanie ogólne, o charakterze syntezy pewnej liczby zjawisk szczegółowych. Wreszcie powinna istnieć możliwość jej sprawdzenia. I tutaj zaczynają się właśnie kłopoty metodyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.