internacjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rej znakomity twórca „Jana Krzysztofa” zastanawia się nad „wolą do prawdy”, parciem do prawdy i walką z obłudą i kłamstwem, jakie znamionują wedle Hollanda i przejawiają się w każdym dziele tego „słodkiego i dzikiego” genjusza. Studjum Rollanda tj. socjalisty i internacjonalisty tak prononsowane go w swych poglądach społecznych i antyindywidualistycznych, rehabilitujące znowuż Szekspira przed nowoczesnością jako społecznie uświadomionego humanitarystę i „poszukiwacza prawdy”, ba, nawet stawiające go „jako drogowskaz” moralny dla szerokich rzesz, jest także jedną z takich prób wytłumaczenia sobie zagadki tej istotnej, faktycznej, dosłownej nieśmiertelności Teatru Szekspirowskiego. „Prób” takich czy innych w polskim ję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.