internacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sojuz. Do drugiej grupy należą stronnictwa, dla których moment narodowy posiada znaczenie podrzędne i które według ich ideologji można określić jako internacjonalistyczne. Są to — K. P. Z. U., Selrob - Lewica i UCHO. Oprócz stronnictw wchodzących do tych dwóch grup, w życiu społecznem ukraińskiem są również stronnictwa, które można określić jako mieszane, bowiem w ideologji tych stronnictw znaczenie momentu narodowego i socjalnoekonomicznego zajmuje prawie że jednakowe miejsce. Do tych stronnictw zali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo