internat-gigant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samodzielności i swobody w postępowaniu. Zdawałoby się, że wszystko to musi doprowadzić do owej rozwiązłości, o którą nieraz nas pomawiano, a której nie było, w każdym razie z nią nie zetknąłem się, poza jednym przypadkiem, bardzo zresztą wyolbrzymionym i krótkotrwałym, na samym początku istnienia w Symbirsku internatu-giganta przy pokazowej koedukacyjnej szkole średniej, tworzonej z wielkim rozmachem i pośpiechem, bez należytego doboru wychowanków i wychowawców. Poza tym nigdzie, prze...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Newerly, Igor 1988. Zostało z uczty bogów, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.