interneuron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Część aferentna (doprowadzająca) somatycznego i autonomicznego łuku odruchowego nie wykazuje różnicy. Nilekiedy włókna aferentne obu układów biegną wspólnie. Neuron przedzwojowy układu autonomicznego jest odpowiednikiem interneuronu łuku soihatycznego, który jednak — w odróżnieniu od neuronu przedzwojowego — znajduje się całkowicie wewnątrz ośrodkowego układu nerwowego. Między interneuronem a neuronem przedzwojowym istnieje duże podobieństwo czynnościowe. Interneuron ma liczne połączenia międzysegmentalne z innymi motoneuronami. Dzięki temu pobudzenie może być rozprowadzane na różne odcinki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.