internowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabawą kota z myszą możnaby w streszczeniu nazwać te moje kolejne uwolnienia i internowania, które tu pokrótce opow iedziałem. Nie wszystkim jeńcom Polakom w Rosji Opatrzność dała los tak kalejdoskopijnie urozmaicony, ale każdy z nich wie ze swego doświadczenia, »co znaczy w olność z łaski Moskwicina«, wolność pod Damoklesowym mieczem ciągłej możności ponownej jej utraty...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.