interpenetracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) człowiekowi, czy też przeciw wspólnocie ludzkiej. Toteż droga do jedności musi prowadzić przez modyfikacje i amputacje, przez wychowanie ludzi i przekształcanie kultur. Ale jedyna droga skuteczna, to nie droga uniformizmu, lecz pluralizmu, droga konfrontacji, dialogu i interpenetracji kultur. A zatem droga tolerancji. Nie tolerancji liberalnej opartej na obojętności, ale tolerancji płynącej ze zrozumienia innych wartości, z szacunku dla nich, więcej: z przekonania, że wszystkie autentyczne wartości kultur tak żywych dziś, jak i już martwych, stanowią wspólne dobro całej ludzkości, wspólne dobro każdego z nas, że to są nasze wartości. Jedność świata może być osiągnięta w sposób skuteczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.