interpetacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak to już wcześniej pisaliśmy, pojęcia religijne nie powstają drogą zmysłowego kontaktu z ich desygnatami. Jest to ich cecha podstawowa, dotyczą one bowiem ex definitione zjawisk pozazmysłowych „nadprzyrodzonych”. Jedynym więc modelem przydatnym dla interpetacji ich formowania się u jednostki w procesie otnogenezy jest model pojęć „werbalnych”. Grupa pojęć „werbalnych” jest oczywiście bardzo szeroka i praktycznie nieograniczona. Jest to zarazem grupa słów i pojęć decy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.