interpolowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ruszonej strukturze melodii, 2. przemiany wzajemnych stosunków fraz i periodów, 3. zmiany rysunku melodii przez organiczne zdłużenie i skrócenie miary zgłosek pojedynczych fraz albo przez eliminowanie i interpolowanie całych fraz, 4. pokrewieństwo przez podobieństwa melodyjne przy organicznie odmiennej budowie melodii. Przez stosunki pokrewieństwa tego czwartego rodzaju mogą wewnątrz grup wariantów powstać liczne podziały z samoistnymi formami zasadniczymi.“ Krohn nie kryje się wcale z uwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chybiński, Adolf 1961. Z pism. T. 2. O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.