interpozycyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wysoką przewagę postpozycji tłumaczy specyfika gatunkowa tekstów. W utworach wierszowanych hipotaksę postpozycyjną można o wiele łatwiej wbudować w wąskie ramy schematów wersowych, aniżeli wypowiedzenia z interpozycyjnie umiejscowioną hipotaksą. Co się zaś tyczy lokalizacji interpozycyjnej, to należy zauważyć, że nie zawsze bywa ona obojętna dla stylu tekstu. Interpozycyjne konstrukcje względne rozbijające wypowiedzenia nadrzędne mogą być wykorzystywane jako jeden ze środków kształtowania jakości toku składniowego tekstu. Tak się też dzieje w przypadku utworów Mikołaja Sępa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wyderka, Bogusław (red.) 1999. O kształcie języka. Studia i rozprawy, Opole : UO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.