interpretacyjno-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powinna złożoność zarówno poczynań praktycznych, jak i problemów badawczych, sugerować dokonywanie najwłaściwszych wyborów, skazanych na najmniejszy w miarę możliwości błąd, kształtować świadomość teoretyczno-metodologiczną zarówno wśród twórców-tłumaczy, jak i wśród autorów metatekstów interpretacyjno-krytycznych. Zwłaszcza w dziedzinie teorii i metodologii badań przekładu artystycznego jest jeszcze wiele do zrobienia 51. Zasygnalizowanie możliwości w zakresie badań przekładów może pozwolić albo na rozwinięcie jednej ze wspomnianych metod, albo na wypracowanie wielostronnego, a więc synkretycznego ujęcia tego zagadnienia. Nie należy się obawiać intuicyjnie negatywnego zabarwienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.