interrupcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsza — lecture horizontale — nastawiona jest całkowicie na rozwiązanie, na finał akcji, na happy end. Widz. angażuje się najsilniej w intrygę, percypuje spektakl linearnie, wzdłuż osi fabularnej, gniewa go wszelkie zakłócenie narracji, interrupcja chórów, inwersja czasowa. Nie interesują go poszczególne sceny czy obrazy, uwaga jego kieruje się tylko ku sekwencji zdarzeń: ,,Co będzie dalej?” Niezdolny jest do pełnego dekodowania znaków teatralnych, nie zatrzymuje ich zresztą w pamięci. Autor poddaje analizie sam rodzaj oczekiwania (termin częsty w socjologii współczesnej!) przy tego rodzaju percepcji, stawiając sobie pytanie, jak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamT - Pamiętnik Teatralny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.