intersonorny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) regularnych spirantów bezdźwięcznych f, }), x również spiranty dźwięczne h, â, g. Publikacja Vernera zapoczątkowała liczne spory wśród językoznawców. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pięciu wzajemnie sprzecznych teorii na temat fonetycznego przebiegu udźwięcznienia w językach germańskich. Za przyczynę dyferencji w językach germańskich uznawano lenieję w wygłosie sylab nieakcentowanych (Sievers, Jespersen), asymilację spirantów do dźwięcznego otoczenia w pozycji intersonornej (de Saussure, Hirt), antycypację dźwięczności następującej dźwięcznej samogłoski (von Essen), wpływ akcentu muzycznego (Bartoli, Pisani, Pedersen, Schultheiss, Meillet), wreszcie ogólną tendencję do lenicji (Zabrocki)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.