interwal

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) po południu o czwartej godzinie już być powinni. Skoro od breszbaterii przez wystrzał armaty znak dany będzie, reduta, a z nią bateria do fałszywego ataku oznaczona ognia dawać zaczynają, a gdy ostatnia 30 razy wystrzeli, tedy drugie baterie strzelać takoż zacząć powinny i po sto razy dadzą ognia. Skoro się to stanie, drugi znak dany będzie, na którym mina zapalona być ma, a skoro ta wysadzoną zostanie, manewruje lekka piechota z interwallami, a z nią cieśle i robotnicy: podwójnym krokiem na redutę. Jak tylko się do fossy reduty zbliżą, lekka piechota wstrzymuje się i na redutę nieustannie ognia daje, cieśle zaś i inni robotnicy przez interwalle wybiegają, cieśle wskoczywszy w fossę naprzód z siekierami swymi palisady wycinają, a potem motykami ziemię ścieżki wałowej (Bermy) wyrębują, aby tym prędzej przedpierścień rozwalić, a zrobioną breszę rozszerzyć. Reszta zaś robotników swoimi faszynami fossę napełniają...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pawłowski, Bronisław 1962. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Studia z historii wojskowości, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.