intonacyjno-akcentuacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zacja samogłosek nosowych. W systemie fonetycznym języka regionalnego zwraca uwagę szeroki zasięg procesu denazalizacji samogłosek nosowych, redukcja nieakcentowanych e, o, labializacja nagłosowych o, u, redukcje grup spółgłoskowych, prejotacja nagłosowego i, występowanie h gardłowego, zmiany intonacyjno-akcentuacyjne, zaś w gwarach: zanik a, mazurzenia i — podobnie jak w języku regionalnym — denazalizacja samogłosek w wygłosie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.