intonacyjno-frazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się, choć w innym uwikłaniu. Ostatnio przytoczone przykłady sugerują przypuszczenie, że architektoniczna spójność zwrotki, niezależnie od zawartości treściowej, napływu brzmień rymowych i więzi intonacyjno-frazowej, polega na strukturalnym doborze motywów rytmicznych (5, 6, 5+6—11; wiersz cizteroakcentowy rozwiązujący się 302...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.