intonacyjno-melodyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Upodobała sobie przede wszystkim tok sylabotoniczny, w najrozmaitszych stopowych postaciach (także logaedycznych), starannie wyregulowanych, ale dopuszczających niekiedy akcentowe odstępstwa od wzorca. Właśnie w jej poezji system ten uzyskał całą pełnię swego rozwoju. Sylabotonizm Konopnickiej funkcjonuje przeważnie w ukształtowaniach stroficznych, o wyrazistym, lecz bogato modulowanym konturze intonacyjno-melodycznym. Inwentarz form stroficznych jest niezwykle obfity: obejmuje ponad 500 gatunków i podgatunków, najczęściej 4-wierszowych. W budowie ich Konopnicka chętnie kombinowała formaty długie i krótkie, często wprowadzała klauzule męskie w altemacji z żeńskimi, przeplatała wiersze rymu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markiewicz, Henryk 1986. Literatura pozytywizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.