intrygowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tę samą tendencję do realistycznego ujęcia wątku w chronologicznej kolejności jego faz, bez próby skomplikowania go za pomocą czasowego przetasowania zdarzeń, okrywania mrokiem tajemnicy niektórych jego fragmentów lub intrygowania czytelników częściowym ujawnianiem dalszych etapów akcji — zdradza także kompozycyjna technika „Powrotu taty“. W narracji autora znać jakby naiwną troskę o dokładne przedstawienie wszystkiego „po kolei“, pozornie bez skrótów i opuszczeń; znamionujących typ opowiadania literackiego. Pedanteria w wyliczaniu wszystkich czynności dzieci,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.