inwersyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Będzie wreszcie trochę spokoju, te ostatnie sceny były już nieznośne. Nareszcie trochę swobody. Mogę odbyć interesującą podróż etc. Ale po iluś tam stronicach wracają refleksje: co robić z tą rzekomą swobodą, skoro nie można oderwać myśli od zbiegłej. Więc plany poszukiwań. Po dziesięciu, dwudziestu stronicach krystalizuje się stan rozpaczy, zresztą inwersyjnie formułowany. Ale zaledwie ta krystalizacja nastąpiła, już zaczyna się rozpuszczać w refleksjach — może uciekła nie naprawdę, może chce w ten sposób wyłudzić poważniejszy dar. W takim razie inaczej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stawar, Andrzej 1961a. O Brzozowskim i inne szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.