irańsko-radziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W polemikę irańsko-radziecką wdali się uczestnicy paktu, nazywającego się obecnie CENTO. Na sesji Rady, która odbyła się w październiku 1959 r. w Waszyngtonie, wydano specjalne oświadczenie biorące Iran „w obronę” i stwierdzające, jakoby krytyka rządu irańskiego przez ZSRR była niezgodna z Kartą ONZ. Prezydent Eisenho...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wieluński, Jan W. 1966. Konflikty irańskie, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.