irlandzko-australijski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Australia 1011 1 " 1 ' -4?" = brytyjsko-australijska 61 irlandzko-australijska 23 australijska 4 inna tożsamość 6 6 100 Wielka Brytania 191 brytyjsko-australijska 77 irlandzko-australijska 10 włosko-australijska 8 inna tożsamość 2 3 100 jS Włochy 337 włosko-australijska 92 brytyjsko-australijska 2 inna tożsamość 1 5 100 k Irlandia 24 irlandzko-australijska 67 brytyjsko-australijska 12 inna tożsamość A 17 100 Polska 33 polsko-australijska 85 brytyjsko-australijska 3 inna tożsamość 3 9 100 Niemcy 30 niemiecko-australijska 63 brytyjsko-australijska 17 inna tożsamość 10 10 100 Holandia 21 holendersko-australijska 90 brytyjsko-australijska 5 inna tożsamość 5 0 100...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smolicz, Jerzy Jarosław 1990. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przeł. E. Grabczak-Ryszka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.