iszutinowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) organizacji studentów Polaków — Ogół; 1861 wydalony z uniwersytetu, 1862 aresztowany; zwolniony 1863, pozostał w Moskwie; kierował tam kółkiem Narodowa Opieka, które ukrywało tropionych przez policję carską powstańców i organizowało ich ucieczki za granicę (m.in. J. Dąbrowskiego, E. Jundziłła); M. ściśle współpracował z rewolucjonistami ros. (—*■ iszutinowcy); aresztowany ponownie w związku z zamachem D.W...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.