italogrek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Grecki obrządek, jeden z obrządków (rytów) wschodnich Kościoła Katolickiego. Języka greckiego jako liturgicznego używają grekokatolicy, zwani też greko-unitami, italogrecy z południowych Włoch oraz melchici (którzy posługują się w liturgii również językiem arabskim), żyjący w Syrii, Palestynie i Egipcie. Języka starosłowiańskiego używają...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.