itowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w pozycji nie akcentowanej. Język kancelarii krzyżackiej przejmował dyftong ten w postaci pisanej ei. Grafem ei wymawiano później jako ai w wysokoniemieckim. Na terenie sambijskirn dawne starosaskie e przeszło w dyftong ai (e ^ ai pragerm. pod itowym przegłosem). Później (XVII w.) na terenie Natangii, w dialekcie kesławskim (wschodnim i zachodnim) oraz na południu od Zalewu Wiślanego każde długie e dyftongizowało się. Jako wynik mamy ei, w niektórych wypadkach także -ai. Razem z ostatnim rozwojem idą trans...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabrocki, Ludwik 1980. U podstaw struktury i rozwoju języka. At the Foundation of Language Structure and Development, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.