ityfalliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FALLICZNE KULTY, zabiegi rei.-magiczne mające na celu zapewnienie płodności i urodzaju przez pobudzenie do działania reproduktywnych sił przyrody; obiektem k.f. był fallus lub bóstwo falliczne. K.f. istniały m.in. w starożytnym Egipcie, związane z Ozyrysem, w Fenicji — z Adonisem, we Frygii — z Attisem, w Grecji — z Dionizosem, Hermesem Ityfallicznym i Priapem; poświadczone są również dla ludów germ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.