izentropowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na rys.2.50 na wykresie we współrzędnych "i - s" pokazany jest przebieg rozprężania się pary w turbinie. Para świeża o parametrach p1T1 oraz entalpii i1 (punkt 1) rozprężając się w turbinie adiabatycznie, izentropowo do ciśnienia p2 miałaby na wylocie z turbiny entalpię i2a (punkt 2a)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Staniszewski, Andrzej 1973. Zarys elektrowni, Warszawa : Politechnika Warszawska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.