izocholesterol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) alkohole wosku wełny — części niezmydlające się wosku wełny owczej otrzym. przez ekstrakcję rozpuszczalnikami roztworu pozostałego po wydzieleniu części zmydlonych wosku. Zawierają głównie wielkocząsteczkowe alkohole alifatyczne i sterole (ok. 30% cholesterolu i ok. 10% izocholesterolu), ponadto nieznaczne ilości węglowodorów. Własn.: temp. topn. 54—61 °Ć, średni c. cząst. 377, LZ poniżej 12, LK 1,5—2,5, LOH 110—130. Mają barwę brunatnożółtą, są...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.