izokefalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W scenie „Rodziny P. Marii“ na ścianie północnej (ryc. 57 i 58), której każdy z członków spowinowaconych z Madonną ma swoje imię wypisane na banderoli przypiętej do czapki, kapelusza czy przy aureoli, widoczny jest izokefalizm na dwu poziomach i symetria układu postaci, siedzących wokoło stołu nakrytego wzorzystym materiałem. Tu właśnie ma miejsce przypadek użycia bieli, jako koloru w płaszczu Madonny zamiast powszechnie używanego niebieskiego. Dopełnieniem omawianej ściany pół...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.