izoparafina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ROPA NAFTOWA węgla połączonych w łańcuch prosty (parafiny normalne lub n-parafiny) i rozgałęziony (izoparafiny). Oprócz węglowodorów parafinowych w skład ropy naftowtj wchodzą węglowodory cykloparafinowe (pochodne cyklopentanu i cykloheksanu), zwane również naftenami, które stanowią główną masę ropy naftowej, oraz węglowodory aromatyczne (pochodne benzenu). Atomy węgla węglowodorów aromatycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.