izostenia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stanowisko swe sceptycy starożytni uzasadniali nie przez psychologiczną analizę umysłu ludzkiego, która by wykazała .niezdolność jego do poznania, lecz przez logiczną analizę twierdzeń. Ogólną ich dyrektywą było wykazanie wobec każdego danego twierdzenia, że nie więcej ma pewności od twierdzenia z nim sprzecznego. Stąd hasłem ich było: „nie więcej” ((xy) jxaXXov). Wynikiem ich krytyki, w najogólniejszym sformułowaniu, była izoStenia, czyli „równosilność sądów” ^oa^vst«wv Xóycov): Żaden sąd nie jest logicznie silniejszy, czyli pewniejszy od innych. Metoda ich rozumowania polegała na tym, że chcąc potępić jakieś twierdzenie przeciwstawiali mu inne, sprzeczne z nim, a „równie mocne”. Poza tą ogólną metodą późniejsi sceptycy wypracowali do zbijania 136...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatarkiewicz, Władysław 1970. Historia filozofii. T. 1-3, wyd. 7, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.