izraelsko-filistyński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) można je przyjąć jako epicki obraz rzeczywistego objawienia. Nawet taka historia Samsona, która została wyżej określona jako opowiadanie ludowe o charakterze heroiczno-legendarnym, oddaje doskonale, jak przyjmują egzegeci, sytuację, jaka istniała w epoce Sędziów na pograniczu izraelsko-filistyńskim: istnienie dość blis~kich wzajemnych kontaktów między obydwiema społecznościami,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.