język-centaur

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czą patologię języka. Tłumacz, kierowany pragnieniem całkowitego zanurzenia się w oryginale, waha się na pograniczu, świadomie nie wprowadzając pełni zawłaszczeń z oryginału do własnej mowy i kultury. Mniej lub bardziej świadomie powstaje „interimgua'\ język-centaur, w którym gramatyka, zwyczajowa kadencja frazy, a nawet struktura słów własnego języka tłumacza poddają się rządom słownictwa, składni, wzorców fonetycznych przekładanego właśnie tekstu, lub - by wyrazić się bardziej precyzyjnie tekstu, w którym tłumacz pragnie zamieszkać i który chce przetranskrybować. Pracuje „między wersami”, a powstała rygory...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.