język-zwierciadło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zagadnienie języka-zwierciadła i języka-pryzmatu (p. wyżej s. 131) otwiera przed badaczem nieskończenie dalekie horyzonty. Konieczne jest w pracy nad tym zagadnieniem wyjaśnienie pewnych podstawowych pojęć. Do nich należy pojęcie tego, co jest pozajęzykowym odpowiednikiem znaku językowego, czyli desygnatem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1982. Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.