językowo-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zofii. Kolegium miało 7 klas — dwie pierwsze z nich przechodził uczeń w ciągu jednego roku, dwie ostatnie trwały po dwa lata; dla młodzieży nie umiejącej czytać i pisać utrzymywano klasy początkowe. Program nauczania miał charakter językowo-retoryczny ; celem nauczania było biegłe mówienie po łacinie. Na pocz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte