językoznawczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) małbym się na wieku XI. Cofnąłbym się co najmniej o stulecie, może nawet dwa dalej, w epokę powstania wawelskiej rotundy Feliksa i Adaukta, bo jak fantazjować, to fantazjować, a chronologia archaizmów w rozumieniu językoznawczyni krakowskiej równie dobrze pasuje do wieku XI, jak do IX. Innymi słowy, argumentacja książki 0 artyzmie naszych zabytków literackich nie zmusza mnie do samokrytycznej zmiany tego, co sam niedawno o Bogurodzicy pisałem w szkicu, gdzie bardzo sceptycznie wyrażałem się o wartości dociekań jedynie językoznawczych na temat powstania tej dawnej pieśni polskiej. Tym bardziej że i tekstologiczne pomysły E. Ostrowskiej,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.