jajczarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zgodnie z opinją referenta należałoby uczynić jaknajwiąksze wysiłki by skierować liczniejsze masy ludności żydowskiej na rolą, z którą zresztą ludność ta oddawna w Polsce pozostaje w pewnym stosunku (pachty, sady, jajczarstwo, drób i t. p.). W dalszym ciągu swego referatu p. Peretz zwrócił uwagą na średni i drobny przemysł, jak również na rzemiosło i udział w niem Żydów, podkreślając, że działy te uprawiane są przez Żydów nader nierównomiernie. Podczas kiedy w niektó...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.