japonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ny, dyryżystyczny, socjalizujący, jak i feudalny. Podsumowując to wszystko, jak to już zresztą powiedzieliśmy, w ostatecznym rachunku widzimy tu mniej kapitalizmu niż „japonizmu”. Gdy chodziło o doścignięcie innych krajów kapitalistycznych drogą potężnego przyspieszenia wzrostu, Japonia w dziedzinie inwestycji odrzuciła wszelkie reguły gry stosowane przez jej konkurentów kapitalistycznych, ich system kalkulacji, ich koncepcje dochodu i ich obliczenia amortyzacyjne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Guillain, Robert 1972. Japonia trzecie mocarstwo, przeł. A. Galica, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.