jarmarkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiadomo, że Pan Bóg stworzył 365 dni w roku, z których około 300 przypada na pracę, a około 65 na niedziele i święta uroczyste. Ludzie wiejscy, skłonni do jarmarkowania i lenistwa, uznają dni roboczych około 250 na rok, zaś około 115 zużywają na odpoczynek i hulanki. Przyjąwszy wartość dnia roboczego na 25 kopiejek i przypuściwszy, że tylko trzy miliony obywateli oddaje się samowolnemu świętowaniu, łatwo obrachujemy, że kraj dzięki tym praktykom traci przeszło 37 milionów rubli rocznie. Cyfra dość okrągła!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1954. Kroniki. T. 3, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.