jaryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) STADLALNY ROZWÓJ, kolejne etapy w cyklu życiowym rośliny uwarunkowane swoistymi potrzebami, niezbędnymi dla przejścia rośliny do następnego stadium rozwojowego; np. stadium świetlne, następuje zwykle w rozwoju rośliny po stadium cieplnym (zwanym stadium jaryzacji); do jego przejścia potrzebna jest roślinie odpowiednia ilość 1 jakość światła (długość dnia); wypadnięcie któregokolwiek stadium zakłóca lub uniemożliwia dalszy normalny rozwój osobnika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.