jedenastokondygnacjowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi, girlandami itp. Liczba dachów takiej wieży odpowiada przynależności stanowej zmarłego: nie będącym kapłanami członkom stanu bramińskiego oraz rycerskiego przysługuje wieża jedenastokondygnacjowa, reprezentanci stanu kupieckiego i rzemieślniczego muszą się zadowalać siedmioma dachami, jeden zaś tylko dach osłania szczątki osób nie przynależnych do systemu stanowego. Dla kapłanów, zwanych tu pedanda, tworzone są specjalne trony nie przekryte dachem, ale przypominające opisywane wyżej padmasany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakimowicz, Andrzej 1974. Sztuka Indonezji, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.