jednoźródłowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podał go jako temat pracy, mogącej ubiegać się o nagrodę. Praca Nietzschego odznaczała się wielką uczonością i wnikliwością; jeżeli jednak pomimo to wyniki jej dzisiaj nie mogą uchodzić za słuszne, to winę tego ponosi nie Nietzsche, lecz panująca wówczas wszechwładnie teoria jednoźródłowości (Einąuellentheoris), która, jakkolwiek nie posiadała w rzeczywistości żadnego uzasadnienia, tym usilniej broniona była przez największe autorytety...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Tadeusz 1970. Po co Homer? Świat antyczny a my, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.