jedno-stopniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wa“ popularyzował on nawet tę ideę. Wystarczy przy>ć ze wspomnianego dzieła Engelsa choćby ustęp na, fiT- „Widzimy na Indianach północno-amerykańskich, ik plemię pierwotnie jedno-stopniowo rozprzestrzenia się o olbrzymim kontynencie, jak plemiona, dzieląc się, przeształcają się w ludy, w całe grupy plemion, jak ulegają mianie języki, stając się nie tylko niezrozumiałymi dla iebie, ale i tracąc zgoła wszelki ślad pierwotnej jednoMarr i jego uczniowie w swej krytyce „teorii prajęzyka“ [tale podkreślali, że idea rozwoju grupy języków z prajęzyta, idea pokrewieństwa języków wewnątrz tej czy innej gruly stanowi punkt oparcia dla ideologii rasizmu, ponieważ ?d uznania istnienia izolowanego rodzin językowych, rozwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.