jednocześnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chłopstwa. Odnośnie do tych historycznych form demokracji występuje to zupełnie wyraźnie i nikt temu przeczyć nie może, że są one formą panowania klasowego, że demokracja jest w nich ograniczona do pewnej, normalnie bardzo wąskiej, warstwy społeczeństwa będąc jedndcześnie dyktaturą w stosunku do ogromnej jego większości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1950. Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego, wyd. 5 popraw. i uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.