jednodrobinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Można było by sobie wyobrazić denaturację białka przez sam fakt owego rozwinięcia łańcuchów aminokwasów. Np. białko jaja kurzego wytwarza na powierzchni wody błonę o warstwie jednodrobinowej, przy czym denaturuje się ono w sposób nieodwracalny. Wyliczenia Marracka, Boyda i Hookera dla szeregu przypadków wykazały niepodobieństwo podobnego otoczenia antygenu przez jedną warstwę przeciwciał. Marrack doszukuje się dlatego innej przyczyny hydro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.