jednoduszny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dobrej woli (zob.). Unanimizm dążył do przedstawiania przeżyć i uczuć grup i zbiorowisk ludzkich (zamiast przeżyć indywidualnych); był reakcją przeciw romantyzmowi i symbolizmowi; propagował technikę symultaniczną (równoległy układ wątków); wpłynął też na twórczość Georges’a Duhamela, Rogera Martin du Garda, Dos Passosa, J.P. Sartre’a. Nazwra z tytułu zbioru poezji (1908) Julesa Romainsa La vie unanime fr. ‘Zycie jednoduszne’...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kopaliński, Władysław 1999. Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.