jednofrakcjowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) objętościowy. Obniżenie ciężaru betonu osiąga się głównie przez użycie lżejszego kruszywa, jak tłuczeń ceglany, żużle, pumeksy i kruszywa sztuczne. Aby otrzymać betony mniej ścisłe, porowate lub o luźniejszej strukturze, stosuje się kruszywa jednofrakcjowe oraz specjalne metody technologiczne, powodujące spulchnienie betonu (gazo- i pianobetony). Ciężar objętościowy tych materiałów waha się od 300 kG/m3 dla gazobetonów i pianobetonów, do 800 kG/m* dla betonu pumeksowego i 1100—1400 kG/m* dla betonów żużlowych, podczas gdy ciężar betonu konstrukcyjnego wynosi 2200 kG/m3. Lek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.