jednogodzinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) objętośd wewnętrznej kadłuba mocnego. Wymiary zewnętrzne: 1 akumulator 100 x 80 X 80 cm; powierzchnia płyty 0,5 m:; ilość płyt dodatnich w 1 akumulatorze 20-50, ujemnych 21 do 52; energia jednostkowa w odniesieniu do masy 26 Wh/1 kg, a w odniesieniu do pojemnośd 50 Wh/1 dcm3 przy jednogodzinowym prądzie rozładowania; gazowanie 1 akumulatora 20-30 cm3/min; żywotność 2-3 lata lub około 500-1000 cykli umownych (wyładowywanie prądenp trzygodzinowym i ładowanie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.