jednokanałowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dza biologii człowieka, lecz niejako sprowadza go do punktu wyjścia socjogenezy (oczywiście — w granicy tylko, ponieważ dosłownie totalna zagłada kultur była historycznie zjawiskiem rzadkim, i dopiero pewne działania rozmyślne mogą — niszcząco — docierać do odartej z kulturowych powłok, czysto biologicznej, czyli wyznaczonej jednokanałowo, dziedzicznością, ewolucyjnej charakterystyki człowieka). Jakkolwiek nie należy to tutaj do rzeczy, warto dodać, że wysiłki ludzkie zmierzały zazwyczaj do uczynienia kultury — fenomenem niedwracalnym właśnie, w powyższym rozumieniu, i dotychczasowa nieosiągalność takiego celu, podlegając uświadomieniu, uznawana jest za szczególną słabość kultury. Lecz zja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.